Referenční akce:


THK 601, Akce teplárna Chomutov, k3

Technické parametry tlumiče:

 • útlum 40  dB
 • množství páry 70 t/h

teplota páry před armaturou do 450 °C


Tlumič s chlazením kondenzátu, THK-B 602, Akce teplárna Kolín

Technické parametry tlumiče:

 • útlum 30  dB
 • množství páry 4 t/h
 • teplota páry před armaturou do 200 °C

TS-P 703, Akce teplárna Tábor, protihluková stěna okolo chladících věží

Technické parametry :

 • kategorie zvukové pohltivosti A2
 • kategorie vzduchové neprůzvučnosti B2

Tlumič do vzduchotechniky, TVZT 603, Akce Český Těšín

Technické parametry tlumiče:

 • útlum 60  dB

THK-P 702-1, Akce teplárna Tábor, tlumič hluku pro pojistný ventil bubnu

Technické parametry tlumiče:

 • útlum 35  dB
 • množství páry 40 t/h
 • tlak 8,2 MPa
 • teplota páry před armaturou 300 °C

THO2-P 702-2, Akce teplárna Tábor, tlumič hluku pro najíždění a pojistný ventil výstupní komory

Technické parametry tlumiče pro najíždění:

 • útlum 55  dB
 • množství páry 30 t/h
 • tlak 1,5 MPa
 • teplota páry před armaturou do 380 °C

Technické parametry tlumiče pro pojistný ventil:

 • útlum 55  dB
 • množství páry 60 t/h
 • tlak 6,9 MPa
 • teplota páry před armaturou  475 °C

TS-P 704, Akce teplárna Tábor, protihluková stěna okolo kondenzátorů

Technické parametry :

 • kategorie zvukové pohltivosti A2
 • kategorie vzduchové neprůzvučnosti B2

TS-M 708, Akce teplárna Tábor, obložení stěny skládky pohltivým obkladem

Technické parametry :

 • kategorie zvukové pohltivosti A2
 • kategorie vzduchové neprůzvučnosti B3

THV 710, Akce teplárna Tábor, tlumič hluku do vzduchotechniky


THK – 10, Akce Bukovec a.s. – Hencovce SR,  tlumič hluku pro maření výkonu

Technické parametry:

 • Útlum: 40 ° dB
 • Množství páry  Q = 10 t/hod
 • Tlak:  p = 4,0 MPa
 • Teplota páry před armaturou  T = 400 ° C

THK – 130, Akce ŽT a.s.  Žilina SR,   tlumič hluku pro maření výkonu

Technické parametry:

 • útlum  55   dB
 • množství páry:    Q = 130 t/h
 • tlak :  p = 0,10 MPa
 • teplota páry před armaturou:  T = 260 °C

THO – 200P, Akcja ČKD Praha DIZ as, Teplárna Třebovice, tłumik hałasu pro prouk

Technické parametry:

 • útlum:  40   dB
 • množství páry: Q = 172 t/h
 • tlak: p = 9,320 MPa
 • teplota páry před armaturou: T = 520 °C

THK – 100, Akce Slovnaft Bratislava, tlumič pro odfuky páry

Technické parametry:

 • útlum: 35   dB
 • množství páry:    Q = 100 t/h
 • tlak:  p = 0,350 MPa
 • teplota páry před armaturou:  T = 240 °C

THK – 50, Akce Zvolen Teplárna SK, tlumič pro maření výkonu

Technické parametry:

 • útlum: 55   dB
 • množství páry:    Q = 50 t/h
 • tlak :  p = 0,50 MPa
 • teplota páry před armaturou:  T = 200 °C

THOS – 50 – 2, Akce Plzeňská  Teplárenská pro Invelt Praha, s.r.o., sdružený tlumič pro najíždění + 2x polnice + pojišťovací vemtil

Technické parametry:

 • útlum: 28 – 35   dB
 • množství páry:    Q = 50 t/h
 • tlak :  p = 0,50 MPa
 • teplota páry před armaturou:  T = 485 °C

Protihlukový kryt ventilátorů, Akce Lipník nad Bečvou-  fa SaintGobain ISOVER


THV – 600 a THV – 800 – Tlumiče hluku střešních ventilátorů – 14 kusů, Akce Biocel Paskov

Technické parametry:

 • útlum: 15 dB
 • životnost: 10 let

Tlumiče odfuků pojišťovacích ventilů – 5ks, AkceTERMONOVA a.s. v Nové Dubnici – Slovensko

Technické parametry:

 • útlum: 28    dB
 • množství páry:    Q = 0,9 až 13 t/h
 • tlak :  p = 3 až 42 bar
 • teplota páry před armaturou:  T = 260 až 400 °C

Zde se nechází pouze vybrané reference, další reference budou postupně přidávány.