Po vstupu České republiky do Evropské unie je na nás vyvíjen stále větší tlak na snižování hluku a vibrací, které produkují průmyslové podniky do svého okolí.

Naše vláda a následně parlament na tento tlak reagovala vydáním několika zákonů a nařízení viz „Legislativa“ týkajících se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jednotlivců, interiérů i komunálního (venkovního) prostoru.

úplné znění zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb.,
zákonem č. 13/2002 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb.,
zákonem č. 86/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb.,
zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb.,
zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb.,
zákonem č. 326/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb.,
zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb.
a zákonem č. 392/2005 Sb.

 

ve znění pozdějších změn provedených

zákonem č. 381/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb.,
zákonem č. 74/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb.,
zákonem č. 59/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb.,
zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb.,
zákonem č. 186/2006 Sb. a zákonem č. 264/2006 Sb.

 Zákon č. 471/2005 Sb.

Díl 6
Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
Hluk a vibrace

258_2000_hluk

Nařízení vlády 148

ze dne 15. března 2006
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Narizeni_vlady148