Naše firma vznikla v roce 1998 jako Bartovická Zámečnická Stavební s.r.o.. Jsme dynamicky se rozvíjející firmou, a proto jsme se v  roce 2008 transformovali na akciovou společnost s novým názvem Bartovická Zámečnická Společnost a.s. Sídlíme na periferii Ostravy, což je geograficky výhodné pro region České, Slovenské a Polské republiky. Významné postavení na trhu nám zajišťuje specifikum naší činnosti, což je snižování hluku vznikajícího průmyslovou činností a rovněž komplexnost a pružnost řešení tohoto problému viz  „nabídka“.

Po vstupu České republiky do Evropské unie je na nás vyvíjen stále větší tlak na snižování hluku a vibrací, které produkují průmyslové podniky do svého okolí.

Naše vláda a následně parlament na tento tlak reagovala vydáním několika zákonů a nařízení viz „Legislativa“ týkajících se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jednotlivců, interiérů i komunálního (venkovního) prostoru.

Zvuk můžeme definovat jako mechanické kmitání, které je charakterizováno parametry pohybu částic pružného prostředí nebo u vlnového pohybu parametry zvukového pole. Část tohoto kmitání se projevuje jako slyšitelný zvuk – akustické kmitání v pásmu frekvencí od     16 Hz do 20 kHz, schopné vyvolávat zvukový vjem.

Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo škodlivé účinky na zdraví. Intenzita takovéhoto zvuku nehraje vždy hlavní roli. Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat, proto je nutno provádět účinná opatření zabraňující vystavení lidí těmto škodlivým účinkům. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou rovněž stanoveny příslušnými předpisy.